Mi az IAIDO?


A huszadik századot sok szociális és szellemi változás jellemzi. A régi társadalmi struktúrák és célok elvesztették az értelmüket, szélsôséges formákat öltöttek. Nem képeznek kivételt a harcmûvészetek sem. Ami régen Japánban komplex hadi és harcitudománygyakorlat volt a szamurájok számára (heiho), ebben a században új köntöst kapott, miközben több ágra szakadt.

Néhány nagyszerû szellemiségû, tehetséges harcmûvész a régi értékeket próbálta megmenteni. A harcmûvészetnek (jutsunak) új filozófiát teremtettek és a kor kívánalmainak megfelelôen alakították. Az aikijutsuból Jigoro Kano kifejlesztette a verseny judót, Morihei Ueshiba pedig az aikidót. A kenjutsu szintén két irányba fejlôdött. Az egyik a versenyé alakult kendo, a másik a kardkirántás útja, a iaido.


A IAIDO* SZÓ SZERINT A KARD ÚTJA, A KARDDAL VALÓ ÖSSZHANG ÚTJA.


A Iaidoban a kata az alapegység. A kata által tanítják, illetve tanulják az alapokat és a lényeget. A kata általában 4 fő és 4 másodelemből (mozdulatból) áll.

Egy kata általános felépítése Koryu szerint:

A négy fő mozdulat:

1. NUKI TSUKE (kardot rántva vágni, egy taglejtéssel)

2. KIRI TSUKE (befejezo vágás/szúrás)

3. TCHIBURI (a vér eltávolítása a kard pengéjérol)

4. NOTO (a kard visszatétele a hüvelybe)


A négy másodmozdulat:

1a. KOIGUCHI NO KIRI kata (a kardhüvelyből való kirántás művelete)

2a. SEME (nyomás és közvetlen veszély)

3a. FURI KABURI (kardharc)

4a. ZANSHIN (éberség és lábváltás)


A MAE (első forma) mozdulatsora a következő:

1a.  KOIGUCHI NO KIRI KATA

1.    NUKI TSUKE

2a.  SEME (nyomás és közvetlen veszély)

3a.  FURI KABURI (kardharc)

3a.  FURI KABURI

2.    KIRI TSUKE

3.    TCHIBURI

4a.  ZANSHIN

4.    NOTOEzek az elemek módosulnak az iskolától és a iaidós szintjétől függően. Amikor a kata elemei eggyé válnak, a kime kifejlődik, az aiki és kiai harmóniája kerül előtérbe.


*(Az Út sarokpont a Budo megértéséhez. Japánul az Út „Michi” vagy „Do”. Sok jelentéssel bír: sors, karma, emberi élet, ügyesség, mûvészet, az univerzum útja.)


„Hogy megismerd az ellenségedet,

elõbb magadat kell megismerned”

Mijamoto Musashi